Třetí běh Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro Klatovsko

  Pátek 30.6.2023

Úkolem třetího běhu Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro Klatovsko je pro rok 2023 vyhodnocování a příprava projektů pro další roky. Pomocí rozeslaných dotazníků a nezávislé evaluátorky zjišťujeme, zda a jaký přínos měli aktivity minulých let na rozvoj vzdělanosti v oblasti, kde jsou v místním školství slabá nebo bolavá místa, kde co chybí. Na základě tohoto šetření připravujeme zároveň další projekt, už čtvrtý v pořadí, pro následující roky. Jistě víme, že bychom rádi i nadále podporovali spolupráci školního psychologa nebo logopedky se školami v území.
Pro setkání pracovních skupin jsme pro toto pololetí naplánovali a uskutečnili další zajímavé přednášky a semináře. Jedním z nejžádanějších bylo třeba povídání paní PaeDr. Maškové o dětské kresbě a školní zralosti dětí. Paní učitelky z MŠ měli možnost vyzkoušet si, jak lze diagnostikovat školní zralost malých dětí podle jejich kresby. Také jsme uspořádali další z velmi oblíbených vycházek za poznáním. Tentokrát jsme se vydali probádat dávnou i blízkou historii Strážova a okolí. Průvodcem nám opět byl Jan Jirák. Na pokračování této velmi vyhledávané aktivity se můžeme těšit ještě koncem srpna. Společně se tam vrátíme k historii města Klatov.

Sdílet

Autor:  

VYHLEDÁVÁNÍ

KLATOVAN na sociálních sítích

FACEBOOK

YOUTUBE

Kontakty na redakci

608 950 660

redakce@klatovan.cz

tajenka@klatovan.cz