Vzdělávání na Klatovsku

  úterý 6.12.2022

Je to již čtvrtý rok, kdy na Klatovsku organizace MAS Ekoregion Úhlava realizuje aktivity na podporu vzdělávání. Díky projektu Místní akční plán vzdělávání, do kterého se zapojila většina základních a mateřských škol z Klatovska, mohli děti a žáci zažít výuku jinak než z učebnic ve školních lavicích. Školy nejen, že získaly sady kvalitních výukových a diagnostických pomůcek, ale také pedagogové se mohli zúčastnit více než 50ti seminářů šitých na míru jejich potřebám. Také přímo ve školách a mateřských školkách působily logopedky a psycholožka.
Jednou z nejoceňovanějších aktivit byly například projektové dny. Ty pomáhají dětem lépe se seznámit s různými tématy. Tato speciální výuka historie nebo digitálních kompetencí se nesoustředila jen na velké školy v Klatovech, Švihově nebo Janovicích nad Úhlavou. I v malých školách jako jsou třeba ty v Bezděkově, Čachrově, Zavlekově nebo Dolanech se tak mohly uskutečnit projektové dny zaměřené na poznávání historie, kdy si žáci na vlastní kůži vyzkoušeli život a dobu Přemyslovců nebo husitů nebo společně s pracovníky klatovského muzea objevovali pomocí komentovaných procházek po Klatovech místa úzce spjatá s regionální historií.
Při projektových dnech zaměřených na programování dokázali žáci v prostředí Minecraftu vytvořit například model své školy. A Úžasné divadlo fyziky ÚDIF zase učilo děti, že fyzikální zákony kolem nás mohou být velmi vzrušující a téměř doslova zapalovalo v dětech zájem o fyziku.
Tento projekt MAP II vzdělávání sice se závěrem roku 2022 končí, ale MAS Ekoregion Úhlava bude ve svých aktivitách pokračovat i nadále, protože dobré vzdělání dětí je pro budoucnost Klatovska klíčové.
-bab-

Sdílet

Autor:  

VYHLEDÁVÁNÍ

KLATOVAN na sociálních sítích

FACEBOOK

YOUTUBE

Kontakty na redakci

608 950 660

redakce@klatovan.cz

tajenka@klatovan.cz