2. ročník Klatovánkova Klatohraní

  úterý 16.9.2014

V sobotu 13. září se v Klatovech na Vodojemu uskutečnil 2. ročník dětského odpoledne Klatovánkovo Klatohraní. Pro děti bylo připraveno celkem 16 stanovišť. Každý dětský návštěvník si tak vyzkoušel například střelbu ze vzduchovky, z luku, vymalovat sádrový odlitek, projít opičí dráhou či lézt po lanech. V rámci odpoledne vystoupily i dvě dětské taneční skupiny CIK CAK z Bezděkova a TS Daisy z Plánice. Na konci dne pak zahrál Klatovský ochotnický spolek pohádku pro děti i dospělé „Čaroděj, génius a cihla“.

V letošním roce jsme Klatohraní uspořádali na jiném místě a musím říct, že to celé akci jenom prospělo. Dost návštěvníků k nám přijelo i speciálním Klatovánkovým pohádkovým autobusem. Přišlo přes dvě stě dětí a většina z nich se aktivně zapojila i do doprovodných akcí, jako byla dětská diskotéka či pletení gumičkových náramků. Klatovánkovo

Klatohraní pořádá Zábavní a vzdělávací spolek KLATOVAN spolu s Divadlem RYNEK. Poděkování patří zejména dobrovolníkům, kteří se ochotně ujali jednotlivých stanovišť. Děkujeme Pavlíně Zítkové, Petře Benešové, Kateřině Korcové, Zuzaně Korcové, Stanislavě Luňáčkové, Šárce Juřinové, Miloslavě Němcové, Pepovi Luňáčkovi, Sylvě Korelusové, Honzovi Koželuhovi, Haničce Boublíkové, Haně Boublíkové, Honzovi Boublíkovi, Pepovi Polreichovi, Robertovi Hebkému, Lucii Hebké, Veronice Fialové, Magdaléně Horové, Miloši Matasovi, Petrovi Matasovi, Jindřichu Gregorovi a Vladimíru Kabrtovi.

Ceny by nebyly a příprava by se neobešla bez podpory měsíčníku Klatovan, Instalaterství Zdeněk Baselides, FilmPro a občerstvení dodalo řeznictví Kloud - Kamil Kloud a Restaurace Družba - Martin Mašek a Tomáš Matějka.

Sdílet

Autor:  Rudolf Lang

VYHLEDÁVÁNÍ

KLATOVAN na sociálních sítích

FACEBOOK

YOUTUBE

Kontakty na redakci

608 950 660

redakce@klatovan.cz

tajenka@klatovan.cz