Podpora v oblastech vzdělávání pokračuje

  Středa 29.5.2024

Pokračujeme v sérii MAP programu rozvoje vzdělávání. Jsme na začátku dvouletého projektu MAPIV.
Projekt se zaměřuje na předškolní, základní, ale i vzdělávání volnočasové a neformální. Jeho cílem je vytvářet a naplňovat společný plán rozvoje vzdělávání pro celé území ORP Klatovy, podporovat spolupráci mezi subjekty v oblasti vzdělávání a realizovat konkrétní aktivity dle potřeb škol a žáků na Klatovsku.
Tentokrát se v naší zprávě zaměříme na pedagogy z Klatovska. Jaká byla nabídka aktivit prvního půlroku?
Nejžádanějším programem tohoto pololetí byla „Psychohygiena pro pedagogy“. Jednodenní seminář pod vedení lektorů spolku Ledovec (Centrum duševního zdraví, Klatovy). Nabídl základy psychohygieny, praktické vyzkoušení různých technik péče o vlastní pohodu, jejich aplikace v profesním i osobním životě.
Ve spolupráci s Českým Červeným křížem nabízíme tradičně také „První pomoc u dětí pro pedagogy a osoby pracující s dětmi“. V kurzu, který je zaměřen na nejčastější první pomoc u dětí, měli pedagogové možnost vyzkoušet si resuscitaci na dětském modelu, jak pracovat s dítětem v bezvědomí, rozeznat rizika poranění hlavy, dušení a mnoho dalších situací, se kterými se mohou nejčastěji potkat při své práci s dětmi.
V našem regionu je poptávka po vzdělávání nejen z oblasti zdraví duševního i tělesného, ale také témata související s osobnostním rozvojem ředitele/ky školy, tak i s řízením školy a pedagogickým leadershipem. Nabídli jsme prostor pro výměnu zkušeností a řešení otázek spojených s vedením školy a pro vedoucí škol jsme připravili setkání s lektory Kaomat Mgr. K. Opravilem a Mgr. M. Tvrdoněm (autoři knihy Věřte letuškám). Seminář pro ty, kteří chtějí co nejlépe vést svoji školu, a kteří ve stále víc bezhraničním světě chtějí nastavovat hranice a využívat pravidla.
A během letních prázdnin ve spolupráci s Národním parkem Šumava pořádáme pro naše pedagogy Letní školu EVVO. Povídání o přírodě a praktické ukázky aktivit z výukových programů v terénu.
Další informace o projektu MAP IV je možné získat na webových stránkách http://www.ekoregion-uhlava.cz/mistni-akcni-skupina/strategie-uzemi-2021-2027/map-iv-so-orp-klatovy

Sdílet

Autor:  

VYHLEDÁVÁNÍ

KLATOVAN na sociálních sítích

FACEBOOK

YOUTUBE

Kontakty na redakci

608 950 660

redakce@klatovan.cz

tajenka@klatovan.cz