Podpora školám v nových oblastech vzdělávání

  čtvrtek 30.11.2023

Projekty MAP se zaměřují na rozvoj kvalitního vzdělávání dětí a žáků do 15 let (předškolní, základní a základní umělecké vzdělávání), ale i vzdělávání volnočasové a neformální.
S koncem listopadu 2023 také končí třetí fáze tohoto projektu - MAPIII. Toto období bylo věnováno především vyhodnocování předchozích projektů MAP (MAPI a MAPII). O vyhodnocení byli požádání jak samotní účastníci uskutečněných akcí, tak i nezávislí pracovníci. Co tedy bylo nejlépe oceněno?
Především možnosti pro setkávání pedagogů z různých škol, zvýšení nabídky a dostupnosti vzdělávání a to hlavně pro pedagogy z menších škol či odlehlejších území a také pro asistenty pedagoga, nákup pomůcek do základních škol – nové knihy, stavebnice a výukové sady pro fyziku apod. V mateřských školách získali Klokanovy kufry – pomůcku pro rozvoj a diagnostiku předškolních dětí, opakovaně také využili možnosti bezplatného logopedického screeningu nejen pro předškolní děti.
Nejoblíbenějšími aktivitami pro žáky i pro pedagogy se staly Historické vycházky po Klatovech, Regionální povědomí, Zdravověda pro školy a školky, Čtenářské dílny a hlavně fyzikální divadlo ÚDiF.
I v rocích před námi se můžeme těšit na podobné aktivity. Navazující projekt MAPIV plánuje pokračovat nejen v těch nejúspěšnějších akcích, ale nově se bude zaměřovat především na práci s umělou inteligencí, enviromentální výchovu, mediální gramotnost, prevenci krizových a patologických jevů a také zapojení rodičů a veřejnosti.

Sdílet

Autor:  

VYHLEDÁVÁNÍ

KLATOVAN na sociálních sítích

FACEBOOK

YOUTUBE

Kontakty na redakci

608 950 660

redakce@klatovan.cz

tajenka@klatovan.cz