Z Aljašky do Klatov

  úterý 30.9.2014

S populární diashow přijíždí cestovatel Leoš Šimánek - strana 12

Z obsahu vybíráme:
  • Čas sklizně - strana 2
  • Klatovánkovo Klatohraní 2. ročník - strana 4
  • Historie Klatov… - strana 8

 

Vážení čtenáři,

jak jste si zajisté všimli, blíží se volby. Jedná se o volby nám občanům nejbližší. Stejně jako v okolních menších obcích, tak i u nás ve „větších“ Klatovech platí, že se tak nějak skoro všichni známe. V prostředí, ve kterém se denně pohybujeme, si snadno všimneme případných nedostatků. Kdo chce vidět, nemůže ale přehlédnout neustávající rozvoj obcí a pozitivní změny posledních let. Komu se zdá, že je potřeba něco změnit, má tu nejlepší možnost vybrat si z mnoha kandidátů ty, kteří nejlépe naplní jeho představy, ale hlavně je třeba jít volit.

Možná si všimnete, že i má maličkost se nalézá na kandidátní listině do zastupitelstva. Snažím se zajímat o chod města a našeho okolí a přinášet informace prostřednictvím Klatovanu. A to by se mohlo vylepšit i ve směru opačném, kdy zvolení zástupci naleznou v publikování vašich názorů inspiraci a rozšíří se jim pole názorů o více úhlů pohledu a možná se vyvarujeme některých nemilých překvapení.

Osobně vidím velké oddálení centra našeho města od jeho historického významu. Vždyť bylo vždy především rušným centrem plným obchodu, služeb i výroby. Neměli bychom se bát navázat na minulost a nenechat se svazovat jen pohledem na budování jakéhosi pseudoskanzenu, který tu a tam osázíme „moderními“ uměleckými díly, ale v podstatě totálně zbavíme života samé srdce města. Občasné oživení kulturní akcí nebo lákání turistů na památky nestačí. Je třeba vylepšit podmínky pro návrat obchodníků a služeb z periférií do centra a s tím i občanů za jejich nabídkou. Možná budou nutné i změny v dopravní obslužnosti a hlavně v systému parkování. Nechme aktivitu spíše na lidech a nesvazujme je zbytečnými vyhláškami, regulacemi a byrokracií.

Klatovy mají bohatou historii a kdo nechce, nikdy neuvěří, že bohatým městem jsou i v současnosti. Odkaz z minulosti zavazuje nás všechny pokračovat a tvořit budoucnost tak, aby zůstaly městem bohatým i nadále.

U nadcházejících komunálních voleb a příštího vydání na shledanou.

Rudolf Lang - editor

VYHLEDÁVÁNÍ

KLATOVAN na sociálních sítích

FACEBOOK

YOUTUBE

Kontakty na redakci

608 950 660

redakce@klatovan.cz

tajenka@klatovan.cz